За мен

  • Print

Герго Гергов - Кмет на Община Видин 

Гергов е роден на 08 януари 1978 г. в град Видин. Магистър е по Бизнес администрация от Нов Български Университет и Бакалавър по Агробизнес от Университета за национално и световно стопанство гр.София.

Член на LIONS CLUB VIDIN.

Семеен, с две деца - син и дъщеря.

Професионален опит

От юни 2011 г.

Директор в „Централна Кооперативна Банка” АД за градовете Видин, Монтана и региона.

2007–2011  г.

Мениджър Корпоративни клиенти в „УниКредит Булбанк” АД

2004-2007г.
Специалист отношения с Корпоративни клиенти в „Булбанк” АД

2003-2004 г.

Специалист „Продажби” в „Булбанк” АД

2002 -2003 г.

Дилър на лекарствени продукти в „Търговска Лига НАЦ” АД

Политически опит

  • Кандидат за Общински съветник в листата на Коалиция „БСП, ЗС „Александър Стамболийски” и „ОБТ” октомври, 2007 г.

Образование

2005 – 2007 г.

Магистър по Бизнес администрация, Нов Български Университет, гр. София

1998 – 2002 г.

Бакалавър по Агробизнес, Университет за национално и световно стопанство, гр. София

2001 г.

Училище за чужди езици „Александър”, гр.Видин

1996-1998 г.

Школа за запасни офицери, гр.Плевен

1992 – 1996 г.

Природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I”, гр. Видин

Владее английски и руски език, писмено и говоримо.